Stressreductie

Home / Stressreductie

Stress is een veel voorkomend probleem. Situaties op je werk of thuis veroorzaken stress. Het helemaal vermijden van stress kan niet, maar wel leren er beter mee om te gaan. In eerste plaats is het van belang te onderzoeken waardoor de stress ontstaat en welk effect het heeft op je lichaam.

Stressreductie werkt op 3 niveaus


Lichaam
Het lichaam heeft een eigen geheugen, alles wat je beleefd in je leven laat een indruk achter. Lichaamshouding en –taal vertellen iets over de ervaringen die je beleefd hebt. Niet geuite emoties zetten zich vast in je lichaam en geven vaak ongemak in de vorm van psychosomatische klachten. Door het leren toepassen van o.a. ademhalingsoefeningen creëer je meer rust en ontspanning. De ruimte die hierdoor ontstaat brengt het onderliggende patroon naar boven.

Emoties
Het woord emotie is ontstaan uit het Latijnse woord emovéré, wat in beweging betekent. Emotie verandert ons gezicht en lichaamshouding in een fractie van een seconde. Vaak willen we vervelende emoties niet erkennen met als gevolg dat ze onderhuids gaan zitten. Leren omgaan met emoties door ze te erkennen en toe te laten zet je in beweging en daarmee verander je.

Gedachten
Gedachten zijn er altijd, het is de taak van het hoofd om gedachten te hebben. Als we de gedachtestroom teveel aandacht geven dan leven we teveel uit ons hoofd. Leren om dit proces bij te sturen en onze aandacht te richten op de ademhaling geeft meer rust in het hoofd.

Effecten van stress reductie

  • Beter in je vel zitten
  • Slaapt beter
  • Anders omgaan met emoties
  • Minder last van de stress gerelateerde klachten
  • Regie over je gedachten
  • Je krijgt tijdens de sessie praktische handvaten om zelf bezig te gaan met stressreductie.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken